Vores prismodeller:

 • Afregning efter timeforbrug:
  Denne prismodel er den mest brugte, og resulterer i en præcis afregning på baggrund af opgavens omfang og kompleksitet, de specialistkompetencer, der er blevet brugt til at løse den.

 

Har vi ikke på forhånd aftalt en prismodel, baseres vores pris på:

 • Sagens kompleksitet
 • Tidsforbruget
 • Evt. ekstern specialistviden
 • Opgavens betydning for dig
 • Ekstraordinært ansvar der er forbundet med at løse opgaven
 • Omfanget i forhold til tidspres samt arbejde uden for normal arbejdstid
 • Det opnående resultat

 

Ved honorarfastsættelsen indgår følgende timetakster:

 • 1.500 kr. excl. moms
 • 650 kr. excl. moms for sekretær arbejde

Kontakt os

Inca Koncernen
Vestergade 10 - 12
DK-8900 Randers C
CVR DK 37845574

E-mail: inca@inca.dk
Tel: +45 53 73 87 99 

Følg os

© 2018 Inca.dk