BETINGELSER OG PRISER

Vores prismodeller
Afregning efter timeforbrug:
Denne prismodel er den mest brugte, og resulterer i en præcis afregning på
baggrund af opgavens omfang og kompleksitet, de specialistkompetencer,
der er blevet brugt til at løse den.

 

Har vi ikke på forhånd aftalt en prismodel, baseres vores pris på:

  • Sagens kompleksitet
  • Tidsforbruget
  • Evt. ekstern specialistviden
  • Opgavens betydning for dig
  • Ekstraordinært ansvar der er forbundet med at løse opgaven
  • Omfanget i forhold til tidspres samt arbejde uden for normal arbejdstid
  • Det opnående resultat

 

Ved honorarfastsættelsen indgår følgende timetakster:

  • 1.500 kr. excl. moms
  • 650 kr. excl. moms for sekretær arbejde

Ydelser

Andet

Sociale Medier

Inca Koncernen
Messingvej 36 A
DK-8940 Randers SV
CVR DK 37845574

E-mail: inca@inca.dk
Tel: +45 39 39 17 20

© 2019 Inca.dk